2020 Değerli Kağıt Bedelleri Kaç Lira?

2020 Değerli Kağıt Bedelleri Kaç Lira? 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 64 Sayılı Genel Tebliğ ile 2020 yılı için geçerli olacak Değerli Kağıtların bedelleri açıklandı. Buna göre 2020 yılı Değerli Kağıt Bedelleri;
Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                    Bedel (TL)
1 - Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı  16,50
b) Beyanname  16,50
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 33,00
2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 - Pasaportlar  160,00
4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)  110,00
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 25,0
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 25,0
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 50,00
7 - Aile cüzdanları 140,00
8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 - Sürücü belgeleri  200,00
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)  200,00
11 - (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)
12 - Motorlu araç tescil belgesi 180,00
13 - İş makinesi tescil belgesi 150,00
14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 10,00
15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 14,00
16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 110,00
17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 110,00

Pasaport Bedelleri 2020

Pasaport Bedelleri 2020 Pasaport defter ve harç bedelleri 2020, Pasaport Bedelleri 2020, pasaport değerli kağıt ücretleri 2020, 2020 yılı için %22,58 zam oranı ile 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.
Pasaport Harç ve Defter Bedeli
Süre Harç *** Defter Toplam
6 Ay 208 TL 164 TL 372 TL
1 Yıl 304 TL 164 TL 468 TL
2 Yıl 497 TL 164 TL 661 TL
3 Yıl 706 TL 164 TL 869 TL
3+ Yıl 995 TL 164 TL 1.158 TL
  *** Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.

2020 Türkiye Vize Harçları Ücretleri

2020 Türkiye Vize Harçları Ücretleri 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58 olarak belirlenmesi ile 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle geçerli olacak Yabancıların Türkiye'ye girişlerinde ödenecek vize harçları belirlendi. Buna göre;
Vize Müracaat ve Vize Harçları
1-Giriş Vizeleri
a-Tek Giriş ₺696
b-Müteaddit Giriş ₺2.330
2-Transit Vizeleri
a-Tek Transit ₺696
b-Çift Transit ₺1.396
3-Yabancıların Türkiye'den Çıkışlarında İstekleri Üzerine Verilecek Münferit Pasaportlara Ait Dönüş Vizeleri ₺1.1163
Yabancılara Verilecek İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları
1-İkamet Tezkeresi
a-Bir aya kadar hergün için ₺26
b-Bir aydan sonraki her ay için ₺166
2-Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ₺404