2020 Değerli Kağıt Bedelleri Kaç Lira?

2020 Değerli Kağıt Bedelleri Kaç Lira?

31 Aralık 2019 tarih ve 30995 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 64 Sayılı Genel Tebliğ ile 2020 yılı için geçerli olacak Değerli Kağıtların bedelleri açıklandı.

Buna göre 2020 yılı Değerli Kağıt Bedelleri;

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                    Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı  16,50
b) Beyanname  16,50
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 33,00
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar  160,00
4 – İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)  110,00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 25,0
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 25,0
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 50,00
7 – Aile cüzdanları 140,00
8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri  200,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)  200,00
11 – (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)
12 – Motorlu araç tescil belgesi 180,00
13 – İş makinesi tescil belgesi 150,00
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 10,00
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 14,00
16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 110,00
17 – Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 110,00
(Visited 13 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir